Linux, Pardus ve UNIX Çözümleri

 

 

 

Linux, Pardus ve UNIX Çözümleri

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık kurulduğu 1997 yılından bugüne açık kaynak kodlu projelerin geliştirilmesine, yaygınlaşmasına çok büyük önem vermiştir. Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık, Türkiye'ye Linux'u ilk getiren ve kurulduğu günden bugüne hem yüzlerce bireyin hem de onlarca kurumun Linux ve açık kaynak kodlu sistemlerle tanışmasını, bu sistemleri kullanmasını ve bu sistemlere göç ederek sağladığı eşsiz maliyet, güvenlik, esneklik olanaklarından yararlanmalarına önayak olmuştur. 

Açık kaynak kodlu sistemlerin ve bu sistemleri temel alan diğer sistemlerin kurulması, desteklenmesi, eğitim verilmesi konusunda yılların birikimiyle ve profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir. 

Aşağıda yer alan tüm çözümleri belirli standart özellikleri sağlaması koşuluyla donanım ve platform bağımsız olarak sunabilmekteyiz. Hemen hemen tüm Linux, UNIX ve BSD dağıtımlarla aşağıdaki bütün işlemleri yapabilmekteyiz. 

Bu hizmetlerimizi özetleyecek olursak, 

Linux Pardus UNIX'lere Göç

Hem güvenliği, hem esnekliği hem de maliyetlerde sunduğu avantajlar nedeniyle birçok kurum varolan Bilişim altyapılarını ya tümden ya da bir kısmını Açık Kaynak Sistemlere geçirmektedir. 

İşletim sistemi düzeyinde yapılan ve ağırlıklı olarak Windows altyapısından Linux Pardus gibi sistemlere geçişi belirten Göç kavramını, Devinim Yazılım kurulduğu 1997 yılından beri başarıyla uygulamaktadır. Şu ana kadar onlarca kurumu Windows altyapısından Linux'lara, UNIX'lerden Linux'lara (işletim sistemi, uygulamalar, veritabanı çözümleri vb. özellikleri de kapsayacak biçimde) taşımayı (göç ettirmeyi) başarıyla gerçekleştirdik. 

Bazı kurumlar tüm altyapılarını Linux altyapısına dönüştürürken bazı kurumlar geçmiş altyapılarının bir kısmını zorunlu nedenlerle korumak istemekteler ve Linux'ların sunduğu esneklik sayesinde bu tarz Göç senaryoları yaratmak da mümkün olabilmektedir. Örneğin, birçok kurum Oracle veritabanı Windows ya da UNIX'lerde çalışıyorken, bunları Linux sunuculara göç ettirerek Linux'ların sunduğu donanım, esneklik, yönetim kolaylığı özelliklerinden yararlanabiliyor. 

MS Office'den OpenOffice'e ve LibreOffice'e Göç

Microsoft Office kullanan kurumların, OpenOffice.org yazılımlarına göç hizmetlerini, kurulum, danışmanlık, makro dönüşümü ve eğitimlerle de desteklemekteyiz. 

OpenOffice'in sunduğu teknik özelliklerin yanı sıra, ücretsiz olması ve sürekli yeni sürüm çıkartarak yeni özellikler sunması hem özel hem de kamuda birçok kurumun OpenOffice.org'a geçmesini hızlandırmış bulunuyor. 

Firewall Kurulumu

İster 3 katmanlı bir mimari olsun, ister yalın bir mimari olsun, Linux ya da Unix sunuculara kurduğumuz Firewall çözümlerimizle bir kurumun ya da işletmenin en önemli değerlerinden biri olan verilerini, uygulamalarını dışarıdan gelecek saldırılara karşı en iyi bir biçimde korumanızı sağlıyoruz. 

Kurduğumuz Firewall çözümleri ile yönetimi kolay, hızlı, güncellemesi hızlı ve güvenilir, reboot'u hızlı, kuralları kolay girebileceğiniz ve logları izleyebileceğiniz bir yapı sağlıyoruz. 

Firewall (Güvenlik Duvarı) çözümlerini Linux sunucular üzerine yaparak, marka bağımsız, genişletilebilir, düzenlenebilir ve belirli bir firmanın belirli bir ürününe ve lisansına gerek kalmaksızın yönetilebilir bir yapı sunmaktayız. 

Bu çözüm biçimizle birçok firmayı kullandıkları ve bir noktada tıkandıkları ürünlerden kurtarmakta ve çok daha hızlı ve uptime'i yüksek altyapılara kavuşturmaktayız. 

Load Balance / Yük Dağıtımı

Firewall'la birlikte sunduğumuz bir çözüm olan Load Balance çözümümüz ile sunucularınıza gelen istemleri uygun olan sunuculara (yükü az olanlara) dağıtılmasını sağlayarak uçta bulunan kişilerin ya da kurumların istemlerinin en hızlı biçimde yanıtlanmasını sağlıyoruz. 

Güvenlik Taramaları / Düzenlemeleri

Kurumların son yıllarda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri artan Internet bağlantısı ve bilişim çözümleri sonucu, sunucularını, sistemlerini, veritabanlarını saldırılara karşı korumak olmaktadır. 

IT Teknolojilerinin gelişmesi beraberinde birçok sistemin olmasına ve bunların da sürekli olarak saldırılara ve veri bütünlüğü bozulmalarını karşı korunmasını zorunlu kılmaktadır. Artan bütünleşik sistemler nedeniyle de var olan açıkların biran önce kapatılması farklı yöntemlerle yapılabilecek saldırıları önlemek için kaçınılmazdır. 

Firewall Kurulumu, çok katmanlı mimariye geçiş bu saldırıları bir ölçüde giderebilse de dolaylı yönden saldırılar ve kurumiçi saldırılara karşı da tetikte bulunmak gerekir. 

Bu tür nedenlerle ve veri merkezlerinin güvenliğini önemseyen kurumlarca yılda 1 kez sistemlerinin güvenliği test ettirilir. 

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık olarak 1997'den beri kurumların sistemlerinin güvenlik açıklarını taramak, kırılganlıkları raporlamak ve düzeltilmesi için önerilerde bulunmak ya da bizzat düzeltmek şeklinde danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 

Var olan yapının UNIX, Linux, Windows ya da bunların hepsinin birden olması bu tarz güvenlik taramalarında herhangi bir fark oluşturmamaktadır. 

Mail Server Kurulumu

Günümüz iş dünyasının vazgeçilmesi olan ileti yoluyla haberleşme ve bu haberleşme biçimindeki gün geçtikçe artan trafik ve yoğunluk nedeniyle doğru bir mail sunucu kurulumu çok büyük önem taşımaktadır. 

Bazı işletmelerin günlük 100.000 ileti ve GB'lar boyutunda yoğunluğu olduğunu düşünürsek hem sunucunun ayakta kalması ve güvenli olması hem de hızlı ve esnek olması son derece önem taşımaktadır. 

Kurduğumuz sunucularla günde 100.000 ortalama ileti ve günlük ortalama 40-50 GB arası yoğunlukta trafik taşıyan mail sunucuları %99,9 uptime oranı ile çalışmaktadır. 

Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda,

 • SPAM önleme
 • Virüs Tarama
 • Liste/Grup Tanımlama


gibi ek özellikler de bu sunucularla birlikte hayata geçirilebilmektedir. 

Sanallaştırma

Bilişim dünyasında son yılların önemli çözümlerinden birisi de sanallaştırmadır. Sanallaştırma ile birden çok sunucuyu gerek donanım gerekse de işletim sistemi açısından tek ya da birkaç sunucuya indirgeyerek, donanımlar arası fiziksel kaynak aktarımına gitmeksizin kısa sürede iş bazlı paylaştırma yapabilirsiniz. 

Özetle örneklersek, 10 ayrı iş için 1'er CPU'lu, 2 GB'tan oluşan 10 adet farklı işletim sistemi barındıran sunucudan oluşan bir datacenter düşünelim. Bu 10 ayrı sunucu yerine, 10 CPU'dan 20 GB'tan oluşan bir sunucu alarak, 10 ayrı işinizi tek bir sunucu üzerinden yütürebilirsiniz. Ya da var olan bu 10 sunucuyu sanallaştırarak da tek bir sunucuymuşçasına yönetebilirsiniz. 

Bu sunucular farklı amaçlarla kurulmuş, farklı işletim sistemlerinde çalışan, farklı uygulamalar barındırabilir. Atıl duran bir kaynağı (CPU, Bellek vb.) gerek duyan bir başka uygulamaya kolayca atayabilir, yoğun zamanlarda diğer uygulamaların kaynaklarını geçici olarak yoğun uygulamanıza aktarabilirsiniz. 

Bu yöntemle,

 • Daha düşük maliyetli bir sunucu edinme,
 • Daha az donanımla uğraşma,
 • Daha az yer işgali,
 • Daha etkin bir CPU, Bellek, Disk Kullanımı ve Paylaşımı,
 • Daha az kablolama,
 • Standart RAID Çözümleri,
 • Esnek büyüme, küçülme senaryoları,

kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Linux Sanallaştırma ya da UNIX'ler üzerinde yapılan bu sanallaştırma ile daha kolay yönetim ve daha düşük maliyetlerle, genişleyebilen çözümlere kavuşabilirsiniz. 

İstenirse Sanallaştırma çözümü Kümeleme ile birleştirilip yönetimi kolay, genişleyebilen, sürdürülebilen, failover mekanizmaları güçlü bir sunucu altyapısı sağlamak mümkündür. 

Linux Cluster ( Linux Kümeleme ) Çözümleri

Linux Kümeleme Çözümü, aynı nitelikte ya da farklı nitelikteki sunucuları bir tek sunucuymuşçasına çalıştırmak için kullanılan yöntemdir. 

Kümeleme için sunucuların fiziksel özellikleri çok farklı olabilir. Farklı CPU, Bellek ve Disklere sahip bu sunucular tek başlarına bir uygulamanızı çalıştıramazlarken, kümeleme yöntemiyle bir araya getirilerek uygulamayı çalıştırabilir duruma getirilebilir. 

Bu yöntemle, yalnızca farklı nitelikteki sunucular daha yüksek kapasiteli bir sunucuya dönüşmekle kalmaz aynı zamanda,

 • Hurdaya çıakrmayı düşündüğünüz sunucuları kullanabilmenizi,
 • Herhangi bir sunucuda oluşan bir fiziksel hata sonucu sunucu dursa bile diğer sunucularla işinizin sürmesini,
 • Yeni donanım gereksinimlerinde tüm sistemi atıp yeni sistem kurmaktansa yeni birkaç sunucu ile büyümeyi

sağlayarak sürekli büyüyen uygulamalar için gerektiği kadar sunucu ekleyerek daha düşük maliyetleri, atıl duran sunucuların kullanımını, güçlü bir failover mekanizmasını sağlamak mümkün olabilmektedir. 

Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri (Storage & Recovery)

Bilişim Teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla uğraşılan bilgi miktarı sürekli artmakta ve bu bilgilerin yedeklenmesi (çoğu zaman yıllarca) de büyük bir önem taşımaktadır. Yedekleme kadar bu bilgilere erişim ve yedekten dönme, veri kurtarma işlemleri de son derece önemlidir. 

Devinim önemli verilerinizin yedeklenmesi, saklanması, gerekmesi durumunda kurtarılmasını sağlayan çözümler sunarak, kurumların ve işletmelerin Bilgi İşlem altyapılarındaki verilerin güvenli biçimde yönetilmesini sağlamaktadır. 

KOBİ'lere Yönelik Komple Paket Çözümler

Yukarıda ayrı ayrı ya da birlikte sunmakta olduğumuz çözümleri, KOBİ'lere hatta büyük işletmelere yönelik olarak bir paket şeklinde sunma düşüncesiyle aşağıdaki konuları kapsayan bir çözüm de sunmaktayız. 

Bu çözümle bir sistem üzerinden aşağıda belirtilen tüm hizmetleri alabilmek mümkün olmaktadır. 

 • Ağ Çözümleri
  • Firewall ve Routing 
   Filtreleme, NAT ve Port Yönlendirme,VLAN, Yük dağıtımı, Trafik Yönetimi, Dinamik DNS, NIDS
  • Ağ Seçenekleri 
   DHCP Sunucu, NTP Sunucu, DNS Sunucu, HTTP Proxy Sunucusu (Cache, User Authentication, İçerik Filtreleme)
  • IDS (Intrusion Detection Systems: Saldırı Denetleme Yöntemleri)
  • Mail Sunucu, Web Sunucu, Sertifika 
   Virtual domainler, POP3 ve IMAP, SSL/TLS, Spam ve antivirüs yönetimi, Virtual hosts ve Sertifikalandırma
 • Çalışma Ortamı (Workgroup)
  • Merkezi Kullanıcı ve Gruplar 
   Windows ve Linux Desteği
  • Ağ Ortamında Paylaşım 
   Dosya, Yazıcı vb. paylaşımlar
  • VoIP Sunucu, Çalışma Ortamı Hizmetleri 
   Takvim, Adres Defteri, Webmail, Wiki, Internet üzerinden Konuşma, Mesajlaşma, Konferans Sunumları
 • Loglama ve Raporlama
  • Merkezi Yönetim ve Raporlama
  • Yük, CPU, Bellek, Disk, Sıcaklık Kontrolleri ve Sunumu
  • RAID dahil Disk Yönetimi
  • Özet ve Tüm Raporlar ve Bunları Farklı Yöntemlerle (İleti, RSS) İzleme
 • Yazılım Güncellemeleri, Güvenlik Önlemleri ve Yedeklemeler